Afghanska pennklubben i Stockholm

Written by FardaS

May 26, 2018


Afghanska pennklubben i Stockholm
och
tidskriften ” Farda “

 

Afghanska pennklubben är en litterär och konstnärlig sammanslutning, oberoende av politiska strömmar i eller utanför Afghanistan. Klubben inledde sin kulturella verksamhet för sex år sedan. Målet för verksamheten är att:

  • Genom seriösa ansträngningar stödja de allmänt accepterade värderingarna inom det litterära och kulturella områdena
  • Att värdesätta och vårda afghansk litteratur och kultur
  • Att presentera afghansk litteratur och kultur för svenskar och andra personer bosatta i Sverige
  • Med hjälp av konst och litteratur öka det interkulturella samförståndet mellan afghaner

Klubben har valt följande uppgifter för att uppnå sina mål:

  • Publicering av verk skrivna av afghanska författare och poeter
  • Visning av afghanska teaterföreställningar
  • Produktion och demonstration av dokumentära och konstnärliga filmer gjorda av afghanska filmproducenter
  • Produktion och distribution av radio- och TV-program för afghaner bosatta i Sverige
  • Publikation av tidskriften Farda (persiska:  Morgondagen)

Afghanska pennklubben inledde publikationen av tidskriften Farda under sitt första verksamhetsår. Då fanns det en stor brist på kulturell verksamhet bland afghaner bosatta i Sverige. Det fanns också ett stort behov för en publikation där man kunde återspegla tankar och idéer av afghaner bosatta i och utanför Afghanistan som hörde till olika tankeskolor. Farda publicerades på Afghanistans två nationella språk, dari och pashto.

Farda syftar till att fungera som en intellektuell, nationell och framåtskridande tidskrift som finns till för hela afghanska nationen. Farda demonstrerade redan från starten att tidskriften var oberoende av politiska strömmar och att den följde sin självständiga väg för att försvara demokratin och folkets grundläggande friheter. Farda försvarar den nationella och mänskliga kulturen och tar avstånd från alla typer av stambaserad, fraktionsmässig, ideologisk och språklig trångsynthet. Farda ser det afghanska folkets fria vilja som en grund för det nationella styret och med denna värdering som utgångspunkt letar Farda efter lösningar för dagens problem. Farda stödjer tanken på social rättvisa och total jämlikhet i möjligheter för alla sociala grupper. Farda är en granskande, samhällelig och kulturell tidskrift som värnar om demokratiska ideal.

Trots klubbens ekonomiska problem samt begränsad upplaga lyckades Farda under en kort tid inta en värdefull position bland afghanska massmedia utanför Afghanistans gränser. I dagsläget består Fardas prenumeranter av ett stort antal afghanska och utländska kultur- och litteraturälskare från Sverige, övriga Europa, Asien och den amerikanska kontinenten.

Fr.o.m. början av år 2002 innehåller Farda en del på svenskasom omfattar åtta sidor.

Förutom publikationen av Farda har afghanska pennklubben ordnat följande aktiviteter för att uppnå sina delmål som är fastlagda i klubbens stadga:

Månatliga litterära temarelaterade träffar, konserter, utbildningsrelaterade sammankomster, vetenskapliga och utforskande seminarier, modersmålsklasser på olika skolnivåer samt konstnärliga klasser i teckning och kalligrafi.

Klubben har också gjort satsningar på integrationsarbetet i syfte att förena olika sociala element. Pennklubben har i proportion till sin förmåga ständigt försökt att använda konst och litteratur för att öka samförståndet mellan olika befintlig kulturer i det svenska samhället. Nämnas kan bland annat det breda och aktiva deltagandet av klubbmedlemmar i radio, TV och övriga svensk media, anordnandet av gemensamma vetenskapliga, konstnärliga och litterära program med svenskar, iranier och andra, samarbete med en del aktiva sociala organisationer beträffande försvaret av mänskliga rättigheter, anti-krigsansträngningar och stöd och hjälp till krigsdrabbade i olika länder utan att bry sig om nationell, religiös och sociala tillhörighet.

0 Comments

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *